Mule-slægten

Mule: dansk adelsslægt; adlet 1444, uddød 1772. Især knyttet til Odense, hvor den oprettede Mulernes Legatskole ved testamente (1717) af krigssekretær Rasmus Mule (1649-1720). Hans fætter, professor Erik Mule (1669-1751), forestod skolens oprettelse 1721 og skænkede sammen med sin søster Anna Mule Bircherod en del gods til den.

1831 blev skolen overtaget af det offentlige, og dens midler indgik i en fond. Tidligere realskole for drenge; fra 1962 fællesgymnasium, Odense kommunale Gymnasium; fra 1973 amtskommunalt.

Mule af Odense+ En halv hvid ulv i rødt. Adels-Brev 16.8.1444 for Hans Mule, borgmester i Odense.

Justitsråd Michel Johannes Mule til Serridslevgaard begr. 13.12.1772.

Konfirmations- og Vaabenforbedrings-Patent 15.6.1679 for Wilhelm Mule, assessor i Højesteret død efter 1699 uden børn.

Oplysninger hentet i
NYT DANSK ADELSLEXIKON årgang 1904. A. Thiset og P.L. Wittrup
Fortegnelse over dansk adel i fortid og nutid.
Udgivet af "Foreningen til udgivelse af dansk adels aarbog"

 

Mikkel (Michel) Mule
Christiern Mule
Hans Mule

Win-Family v.6.0

Webmaster -------- Homepage

14 Dec 1999