Kong Christian IV's historie
Kong Christian IV's historie

Fromhed styrker rigerne.
Konge af Danmark-Norge 1588 - 1648

Astrologer lagde Chr.'s horoskop, som bl.a. sagde, at han ville blive kysk, alligevel lykkedes det Chr. at avle 23 børn med to koner og tre elskerinder.

Nok den mest kendte af de dansk-norske konger. Stor (188 cm) vital (23 børn) god konstitution. En engelsk gesandt fortalte om et gilde hos den 56 årige Chr. Det begyndte kl 11 formiddag og varede til aften. Kongen udbragte 35 skåler, og de skulle drikkes ud, dertil kom alt det løse. Kongen skulle bæres derfra i sin stol. Næste dag kom gesandten for at tale med kongen, og fik at vide, at Chr var redet på jagt ved daggry.

Kongen tog sig af også de små detaljer. Interesseret i arkitektur, lod opføre adskillige bygningsværker: Rosenborg, Nyboder, Holmens Kirke osv.

Ønskede at bedre bøndernes vilkår, men stødte på adelens privilegier. Lod Danmark gå ind i flere krige: Kalmarkrigen 1611 - 13. Indblanding i 30-årskrigen 1625 - 29 og 1643 - 45.


Milepæle i kong Christian IV's regeringstid:

1590: I København brændes 13 kvinder som hekse.
1596 Ved kroningen bærer kongen den nye kongekrone
1610 Oprettelse af København's Borgervæbning.
1616 Danmark får kolonien Trankebar i Indien. Danmarks første aktieselskab, Det Ostindiske Kompagni, oprettes.
1623 Sølvfund ved Kongsberg i Norge, minedrift sættes i gang 1624.
1629 Teologisk embedseksamen ved universitetet.
1639 Guldhorn nr 1 findes ved Gallehus.
1645 Brømsebrofreden: Vi må afstå Jämtland, Härjedalen, Gotland og Øsel.

CHRISTIAN IV

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage23 Mar 2000