Christian I's historie
Christian I's historie

Konge af Danmark 1448 - 81,
af Norge 1450 - 81, af Sverige 1457 - 63.

Valgsprog:Dyden viser vejen.

Hans 3 x tipoldefar var Erik V, Klipping.

Blev valgt til konge i 1448. Giftede sig med enken efter sin forgænger Kristoffer III (af Bayern), Dorothea af Brandenburg. Hun var kun 18 år gammel og et økonomisk problem for landet. Hun kunne nemt leve mange år endnu og skulle forsørges som enkedronning, og så havde hendes far endnu ikke betalt hendes medgift til Christoffer. Så ved at gifte sig med den nye konge var hun forsørget, og landet sparede hendes "pension".

Christians onkel, Hertug Adolf af Sønderjylland foreslog nevøen som dansk konge, (han havde selv sagt nej tak) og da Christian var hans arving, kunne det vel være lige så godt.

Adolf fik Christian til at love ikke at lægge Sønderjylland ind under den danske krone, men beholde det som "selvstændigt" hertugdømme.

Efter 5 års krig lykkedes det ham endelig at erobre Sverige i 1457, men han afsattes igen i 1463. Et generobringsforsøg mislykkedes.

Ved Ribe-forliget i 1460 blev han valgt til Hertug af Slesvig og Greve af Holsten mod løfte om, at de 2 lande skulle forblive "op ewig ungedeelt zwosammen", evigt udelte sammen. De holstenske grever, der havde besiddelser i begge lande frygtede, at de kunne risikere toldmure mellem de to landsdele.

Pantsatte Shetlands- og Orkney-øerne til James II af Skotland som garanti for datteren Margrethes medgift.

Pantet er til dato ikke blevet indfriet. Da der muligvis er ret store olieforekomster i området, var det måske en idé at lade Dronningen kigge på den sag !??

Rejste til Tyskland og Italien i 1474 og fik Pavens tilladelse til at oprette et universitet i Danmark. Københavns Universitet blev indviet 1479.
-
-1458, Den danske Elefantorden indstiftes.
-1460'erne Det er ikke ualmindeligt at man drikker 4 - 5 liter (tyndt) øl om dagen.
-1475, Nu bruger man ske ved bordet.
-1477, Nordens første universitet i Uppsala.
-1479, Det første universitet i Danmark.

CHRISTIAN I

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage23 Mar 2000