Kong Frederik 's historie
Kong Frederik 's historie

Konge 1863 - 1906. Med Gud For Ære Og Ret.
Han boede i sine unge år fra han som 24 årig blev gift i Det Gule Palæ i Kbh lige til han besteg tronen. Efter internationale forhandlinger hvor bl.a. den russiske Tsar fraskriver sig arveretten til den del af Holsten hvor Kongeloven ikke gjaldt, han var endog nærmere arving til tronen end Louise af Hessen-Kassel. Stormagterne og Danmark enedes til sidst om at gøre Prins Chr af Glückborg til tronfølger. Det var egentlig hans kone Louise af Hessen-Kassel, der som niece af Chr VIII havde arveret til tronen efter Kongeloven. Men retten overførtes altså til Chr (IX). - Kongen måtte nødtvungent underskrive "Novemberforfatningen", der blev opfattet som et forsøg på, at indlemme Slesvig i kongeriget, men ikke Holsten (up ewig ungedeelt zwosammen). Det måtte medføre krig med Preussen (og Østrig) og vi måtte i 1864 afstå Slesvig, Holsten og Lauenburg. 1866 Det Danske Hedeselskab (Hvad udad tabes skal indad vindes). Østrig taber krig mod Preussen, i fredsaftalen indgår en §5, der muliggør folkeafstemning i Slesvig om nationalt tilhørsforhold. 1867 Kbh's volde sælges til kommunen, byen ubefæstet. 1871 Første børnehaver i Kbh. Socialistiske Blade. Tobaksarbejdernes Fagforening. Voksende industrialisering i DK. 1872 Sammenstød mellem politi og arbejdere, "Slaget på Fælleden". 1875 Esbjerg Havn anlægges. H.C. Andersen dør. Økonomisk krise i DK til ind i 80'erne. Kvinder får adgang til Universitetet. 1877 Estrups første provisoriske finanslov.. 1879 Tyskland og Østrig ophæver §5, Harme i DK. 1880 DSB oprettes. Kbh har ca 235.000 indb. 1882 Første tlfcentral med 22 abonnenter. Andelsbevægelsen. 1884 To socialdemokrater indvælges i Folketinget. Christiansborg brænder. 1885 Mislykket attentat mod Estrup, som fortsætter med at styre via provisoriske love. 1886 Nybyggeri af Kbh's befæstning. 1887 De første kolonihaver. 1889 Den første kvindelige læge Nielsine Nielsen åbner praksis i Kbh. 1890 Nu ca 313.000 indb. 1892 Lov om Sygekasser. El-gadebelysning i Kbh. 1894 Provisorietiden slutter, der samarbejdes i Rigsdagen. De første WC'er i DK. 1897 ØK oprettes. 1898 De Samvirkende Fagforbund og Arbejdsgiverforeningen oprettes. 1901 "Systemskiftet", venstre overtager endelig regeringsmagten efter at have haft flertal i Folketinget siden 1872. Parlamentarisme: ingen regering kan blive siddende med et flertal imod sig. Hemmelig afstemning ved rigsdagsvalg i DK. 1903 Mellemskole og nysprogligt gymnasium indføres. Fingeraftryksmetoden indføres. Støvsugere vinder frem i velstillede hjem. Første julemærke. Første biograf i Kbh. 1905 Kongens sønnesøn, Prins Carl, vælges til Norges Konge som Haakon VII.
Kongeparret blev kaldt Europas Svigerforældre.

CHRISTIAN IX

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage23 Mar 2000